Khách sạn Quảng Bình Khách sạn Quảng Bình
Lọc khách sạn

Khách sạn Quảng Bình

Mường Thanh Quảng Bình

Quảng BìnhBản đồ

119 Trương Pháp, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Chi tiết Giá: 800.000 đ

Khách sạn Luxe

Quảng BìnhBản đồ

55 Đường Trương Pháp, Đồng Hới , Quảng Bình Chi tiết Giá: 600.000 đ

Khách sạn Ngân Hà

Quảng BìnhBản đồ

Trương Pháp - Hải Thành - TP.Đồng Hới - Quảng Bình Chi tiết Giá: 550.000 đ

Tân Trường Sơn

Quảng BìnhBản đồ

Số 30,32,34 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới - Quảng Bình Chi tiết Giá: 400.000 đ

Royal Luxury Hotel

Quảng BìnhBản đồ

46 Nguyễn Trãi - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình Chi tiết Giá: 750.000 đ

KHÁCH SẠN RIVERSIDE - QUẢNG BÌNH

Quảng BìnhBản đồ

15 Trương Pháp - tp. Đồng Hới - Quảng Bình Chi tiết Giá: 700.000 đ

DNTN TÂN BÌNH - KHÁCH SẠN TÂN BÌNH

Quảng BìnhBản đồ

4 Lê Văn Hưu - Đồng Hới - Quảng Bình Chi tiết Giá: 650.000 đ