Đóng

Khách sạn

Xếp hạng khách sạn

Du lịch Cù Lao Chàm

Du lịch Cù Lao Chàm 123-456-4
0,0 200 đánh giá.

Giá chỉ từ: 460.000 VND

Tour Cù Lao Chàm 1 ngày [Đón từ Hội An]

Hội An. Thời gian: 1 ngày

Ôtô-Cano

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Hội An-Cù Lao Chàm-Hội An

470.000
VND
Chi tiết

Tour Cù Lao Chàm 1 ngày [đón tại Cảng]

Hội An. Thời gian: 1 ngày

Ô tô, Ca Nô

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Cảng Cửa Đại - Cù Lao Chàm- Cảng Cửa Đại

460.000
VND
Chi tiết

Tour Cù Lao Chàm giá rẻ [đón Đà Nẵng]

Đà Nẵng. Thời gian: 1 ngày

Ôtô - Cano

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng

480.000
VND
Chi tiết

Tour đi bộ dưới biển Cù Lao Chàm

Đà Nẵng. Thời gian: 1 ngày

Ô tô, Ca Nô

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng

1.250.000
VND
Chi tiết

Tour lặn biển Cù Lao Chàm [lặn bình khí]

Đà Nẵng. Thời gian: 1 ngày

Ô tô - Cano

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - lặn biển bằng bình khí - Đà Nẵng

1.370.000
VND
Chi tiết